您现在的位置:主页 > 试题资料 > 语文资料 >  > 正文

2015年山西省对口升学语文模拟试题二(含答案)

2015-10-10 18:59

 
一、积累及运用(20分)
1. 下列字音、字形全都正确的一组是(   )(2分)
A. 笳笛(jiā)   吸慑   罡风(gāng)   礼上往来
B. 提骑(jì)   赊帐   趿拉(jí)  茕茕孑立
C. 孱头(càn) 国粹 缱绻(quǎn) 斑驳陆离
D. 渑池(miǎn) 湮没 攻讦(xié) 残羹冷灸
2. 下列句子中加点的成语使用正确的一项是(   )(2分)
A. 早春时节,桃李争荣,春意阑珊,在翠柳轻拂的“笃学路”,同学三三两两地走着,构成了一幅美丽的图画。
B. 文化传统的变化无论如何总是缓慢的、渐进的,不会一蹴而就,即使在社会急剧变幻的革命时期也是如此。
C. 远离瀑布还好几里,就先听到丘壑雷鸣,看到雾气从林中升起。走近一看,只见一股洪流直冲而下。轰隆的巨响,振聋发聩,游人打着手势在夸张地交谈,却好像失去了声音。
D. 发展低碳经济首当其冲的是要坚持节约资源,保护环境的基本国策,协调资源利用和环境保护的关系,实现可持续发展。
3. 下列各句中,没有语病且句意明确的一句是(   )(2分)
A. 水利建设长期存在的“历史欠账”的现状再次在多年不遇的大旱面前显露无遗。近年来,全国的粮食生产因为水利“软肋”,每年因气象灾害的损失高达500亿公斤左右。
B. 刘老先生热心支持家乡的教育、慈善等公益事业,他这次返乡,主动提出要与部分福利院参加高考的孤儿合影留念。
C. 他回答说:“这是一种手艺。”从他的含讽带刺的红胡根上,突然露出了一丝微笑。
D. 被美国大众视为廉价的麦当劳餐食,在北京则成为正在形成的中产阶级群体常常可以就餐的地方。
4. 依次填入横线处的语句,衔接最恰当的一组是(   )(2分)
就在西方的经院哲学家们通过逻辑或数学的手段来揭示宇宙乃至上帝的奥秘时,              。       ,       ,         。          ;            。
①儒家以忠孝安邦,以礼乐治国的传统,自然会把文章提到“经国之大业,不朽之盛事”的高度
②自隋唐开始的科举制度却要将写诗和作文看成是每一个国家官吏所应具备的必要的素养.
③道家“乘物以游心”的处事哲学更容易让人们以艺术的态度来对待全部生活
④却必须以琴、棋、书、画来修养身心
⑤因此,与西方不同
⑥中国古代的知识分子不必躲在幽暗阴森的教堂里去研究天文历算
A. ⑥④⑤②①③ B. ⑥⑤②④①③ C.②⑤⑥④①③ D. ②①③⑤⑥④
5. 下面是一段介绍中晚唐诗歌的材料。请根据材料,分条概括中晚唐诗歌的三个特点。每条不超过10个字。(3分)
    中晚唐诗歌与盛唐气象已迥然相异。时世变乱带来的政局动荡与伤痛萧索,既扫荡着士人们曾经有过的风发意气,也不断摧残着他们奋发有为的心志。同样的山水田园,同样的边塞关河,同样的怀古幽思,在韦应物、柳宗元的笔下,在李贺的笔下,在杜牧的笔下,回旋于字里行间的不再是恬淡与祥和、自信与昂扬,而是难以消除的落寞和苍凉。无奈的现实也使诗人们更多地转向自我,开始更加深入细致地关注起自己的内心,不论是自然的描绘,还是友朋的酬唱,心灵的感受和感受的表达都越来越细密敏锐。同时,对情感慰藉的寻求也更加强烈,李商隐的七律《无题》,就为我们纺织了一个前所未有的迷离恍惚又令人流连忘返的情感世界。
(1)                                                (10字)
(2)                                                (10字)
(3)                                                (10字)
6. 欣赏题为《我的低碳上班生活》的漫画,然后仿照画面一、四的文字,把图二、图三中的空缺处补充完整。要求:①上下句押韵;②字数与例句相同;③切合漫画主题。(4分)
 
7. 请补写出下列名句中的空缺部分(5分)
(1)竭诚则吴越为一体,                。
(2)                 ,哀民生之多艰。.
(3)惟草木之零落兮,                  。
(4)亦以明死生之大,                  。
(5)今者项庄拔剑舞,                  。
二、古代诗文阅读与欣赏(30分)
(一)阅读下面这首清词,完成完成8~9题。(6分)
忆秦娥·龙潭口注
        纳兰性德
山重叠。悬崖一线天疑裂。天疑裂。断碑题字,古苔横啮。
风声雷动鸣金铁,阴森潭底蛟龙窟。蛟龙窟。兴亡满眼,旧时明月。
注:龙潭口:在今吉林东郊龙潭山,作者扈驾东巡经过此地。
8. 找出“断碑题字,古苔横啮”句中用得最形象的一个字,加以分析。(2分)
9. 这首词是塞外行役之词,有人评价为“感慨倍多,遥思腾越”,请你结合词作,谈谈对这句话的理解。(4分)
(二)阅读司马迁《廉颇蔺相如列传》中的选段,完成10~12题。(10分)
廉颇曰:“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上;且相如素贱人,吾羞,不忍为之下。”宣言曰:“我见相如,必辱之。”相如闻,不肯与会,相如每朝时,常称病,不欲与廉颇争列。已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿。于是舍人相与谏曰:“臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。今君与廉颇同列,廉君宣恶言,而君畏匿之,恐惧殊甚。且庸人尚羞之,况于将相乎!臣等不肖,请辞去。”蔺相如固止之,曰:“公之视廉将军孰与秦王?”曰:“不若也。”相如曰:“夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣。相如虽驽,独畏廉将军哉?顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。今两虎共斗,其势不俱生。吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也!”廉颇闻之。肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪,曰:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也!”卒相与欢,为刎颈之交。
10. 下列加点字词的解释有误的一项是(   )(2分)
A. 蔺相如徒以口舌为劳 徒:只,仅仅
B. 臣等不肖,请辞去 肖:仿效
C. 相如引车避匿 引:拉,这里指调转
D. 宣言曰:“我见相如,必辱之” 宣言:扬言
11. 下列加点字意义和用法完全相同的一组是(   )(2分)
  因宾客至蔺相如门谢罪 不知将军宽之至此也
A.      B.
因人动而敝之,不仁     夫晋,何厌之有?
 
  曰:不若也 夫以秦王之威,而相如廷叱之
C.  D.
    不者,若属皆且为所虏 不然,籍何以至此
 
12. 翻译文中划线的句子(6分)
(1)蔺相如固止之,曰:“公之视廉将军孰与秦王?”(2分)
 
(2)相如虽驽,独畏廉将军哉?顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。(4分)
 
(三)阅读下面的文言文,完成13—17题。(14分)
阴兴,字君陵,光武皇后母弟也。建武二年,为黄门侍郎,典将武骑,从征伐,平定郡国。兴每从出入,常操持小盖,障翳风雨,躬履途泥,率先期门。光武所幸之处,辄先入清宫,甚见亲信。与同郡张宗、上谷鲜于裒不相好,知其有用,犹称所长而达之;友人张汜、杜禽与兴厚善,以为华而少实,但私之以财,终不为言。是以世称其忠平。
九年,迁侍中,赐爵关内侯。帝后召兴,欲封之,置印绶于前,兴固让曰:“臣未有先登陷阵之功,而一家数人并蒙爵土,诚为盈溢。臣蒙陛下、贵人恩泽至厚,富贵已极,不可复加,至诚不愿。”帝嘉兴之让,不夺其志。贵人问故,兴曰:“贵人不读书记邪?‘亢龙有悔’,夫外戚家苦不知谦退,嫁女欲配侯王,取妇眄睨公主,愚心实不安也。富贵有极,人当知足,夸奢益为观听所讥。”贵人感其言,深自降挹,卒不为宗亲求位。十九年,拜卫尉,亦辅导皇太子。二十年夏,帝风眩疾甚,后以兴领侍中,受顾命于云台广室。会疾瘳,召见兴,欲以代吴汉为大司马。兴叩头流涕,固让曰:“臣不敢惜身,诚亏损圣德,不可苟冒。”至诚发中,感动左右,帝遂听之。
二十三年,卒,时年三十九。兴素与从兄嵩不相能,然敬其威重。兴疾病,帝亲临,问以政事及群臣能不。兴顿首曰:“臣愚,不足以知之。然伏见议郎席广、谒者阴嵩,并经行明深,逾于公卿。”兴没后,帝思其言,逐擢广为光禄勋,嵩为中郎将。嵩监羽林十余年,以谨敕见幸。明帝即位,拜长乐卫尉,迁执金吾。
明帝永平元年诏曰:“故侍中卫尉关内侯兴,典领禁兵,从平天下,当以军功显受封爵,又诸舅比例,应蒙恩泽,兴皆固让,安乎里巷。辅导朕躬,有周昌之直,在家仁孝,有曾、闵之行。不幸早卒,朕甚伤之。贤者子孙,宜加优异。封兴子庆为鲖阳侯,庆弟博为隐强侯。”庆卒,子琴嗣。琴卒,子万全嗣。万全卒,子桂嗣。
(节选自《后汉书·阴兴传》,有删改)
13. 对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(    )(2分)
A. 躬履途泥,率先期门 躬:弯腰
B. 犹称所长而达之 称:称赞
C. 兴叩头流涕,固让曰 固:坚决
D. 兴素与从兄嵩不相能 能:和睦
14. 下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(    )(2分)
        以为华而少实 欲以代吴汉为大司马
A. B. 
    无日而非可死 以其亏人自利也
 
    卒不为宗亲求位 兴皆固让,安乎里巷
C.  D. 
    为击破沛公军 其闻道也固先乎吾
 
 
15. 以下六句话分别编为四组,全部直接体现阴兴美德的一组是(   )(2分)
①兴每从出入,常操持小盖,障翳风雨  ②是以世称其忠平  ③富贵已极,不可复加,至诚不愿  ④人当知足,夸奢益为观听所讥  ⑤臣不敢惜身,诚亏损圣德,不可苟冒  ⑥应蒙恩泽,兴皆固让,安乎里巷
A. ①④⑥ B. ①③⑤ C. ②③⑥ D. ②④⑤
16. 下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是(   )(2分)
A. 阴兴跟随光武帝平定天下,随从护驾恪尽职守,举荐人才不以个人好恶,得到了光武帝的认可和世人的称赞。
B. 阴兴认为自己蒙受皇上、贵人的恩宠已经非常多了,身为皇帝国戚应该知足、谦让,因此谢绝了皇帝的封赏。
C. 明帝认为阴兴军功显著,为人正直,仁义孝顺,于是封他的两个儿子为侯。阴兴后代相继为侯数世。
D. 光武帝答应了阴兴的请求,在阴兴去世后,提拔席广为光禄勋,阴嵩为中郎将。阴嵩监管羽林军十多年。
17. 翻译文中画线的句子。(6分)
   (1)光武所幸之处,辄先入清宫,甚见亲信。(3分)
                                                                          
(2)帝嘉兴之让,不夺其志。(3分)
                                                                        
三、阅读下面的文字,完成18—20题。(10分)
雷锋传人郭明义
①作为鞍钢齐大山矿的公路管理员,郭明义月入四千多,妻子月入近两千。可身高1米70左右、有些驼背的郭明义怎么看,都不像“高级白领”,反而显是很寒酸。
②他住得更寒酸——一家三口还住在四十来平方米的矿区宿舍,外墙脱皮,楼道露钢筋,家里没有衣柜,穿的用的,都堆在床底下;客人超过三个,便只能坐在床上。按工友的说法,郭明义是个捐献狂,生生把自己“捐”成个穷人。.
③郭的抽屉里有140多张汇款单——这是1994年当地实施希望工程后,他寄给180多个孩子学费的一部分,以前郭明义寄钱不留底,后来在矿区领导的要求下才留的。
④郭明义的捐献方式,有时让家人很“崩溃”。人家换衣服都在家里换,他是反着来的。妻子孙秀英说,有时老郭早上一双新鞋一身新衣服上班,晚上一双旧鞋一身旧衣服回来——他在路上看到哪个可怜穿着破烂的,心一软就跟人家换衣服。
⑤人家都是骑自行车上班的,可郭明义不成。不是不需要,也不是不会骑,主要是因为老郭送自行车送上了瘾。听说海城有个孩子要走4公里路上学,郭明义心一软,就把自行车送了。妻子只好又给买一辆,可没多久,他又将自行车送人了;又买一辆,又送……妻子给整怕了,按这速度,得开自行车铺才行——老郭从此只好走路上班了。
⑥老郭送电视机也上瘾,他家曾买过三台电视机,每一台没用多久就先后被他捐给了别人。2008年,鞍山团市委听说这事,特地买了一台赠送给郭明义,并特地嘱咐这是固定资产,捐了犯法,老郭这才没捐,全家从此安稳地看上了电视。
⑦从他1994年资助贫困学生开始,16年来,他不仅把自己生活费捐了,而且把各种补贴、各级组织给他的奖金、慰问金及所有的奖品、慰问品也都捐了。他在鞍钢工作28年,工资总收入29万,他捐献了12万。
⑧除了捐钱,郭明义还“捐血”——从1990年至今,如果将郭明义20年来捐献的全血和血小板全部折算成鲜血,他已累计献出近6万毫升,相当于一个正常人全身血液的十多倍。
⑨有人说老郭怪,更怪的是在工作上。
⑩郭明义自1996年开始任齐大山矿公路管理员,他完全可以一张报纸一杯茶,一个电话到调度室,问问今天哪里情况不好,再一个电话给修路组,坐等验收就行。但老郭是一定要折磨自己的。他每天早上4点半起床,比预定工作时间提前两小时上班。他有节假日,但几乎从不休息。
⑾15年来,他从没准时出席家里的年夜饭。一开始他没手机,家人都不知道要等到什么时候;后来有手机了,催也没用。为此,弟弟郭明顺没少和他急过,但他就是不改。
⑿几十年前,齐大山矿还是一座山,开挖到现在,已经变成了一个深135米的坑,从采场入口到作业面,要走将近40公里。郭明义每天都穿梭于这条路上。矿区的作业平台,不能建露天休息室,没有任何遮挡,郭明义的皮肤因此而比一般的矿工还要黑。矿里曾经提出,要为他换个轻松些的工作岗位,也被他拒绝了。
⒀矿区领导为他算了笔账,他每天提前两小时到岗的结果是叠加出15.6万个小时,等于在他正常工作时间内,多工作了5年。而他每天在作业区步行10多公里,累计起来,相当于走了4次长征。
⒁老郭的亲力亲为,其实相当于“越俎代疱”。开始时,负责修路的主任不爽,和老郭急过,老郭也和他急。坚持不下,最后也只有他妥协——老郭的执拗,让人无奈。不理解他的人,只好以“卡”(鞍山话,“傻”的意思)来解释,但他们却又没办法理解老郭的聪明——凭着自学和进修学习,老郭拿了大学本科文凭,拿了助理统计等4个专业证书。
⒂53岁的老郭现在依然能讲一口流利的英语,1993年齐大山矿扩建,需从国外购进33台电动轮汽车,他还曾被点名担任现场口语翻译和英文资料翻译。在文化程度普遍不高的矿工群体中,他显得与众不同。
⒃汽运作业区班长孙国海回忆,进口备件的质量本来与郭明义无关,但他每次为备件做说明时都要习惯性地检查一下质量。一次检查中,他发现了5台电动轮汽车的后轴箱有开焊、电机烧断等重大问题,老郭自费买来相机,将问题点拍下来,还写出中英文说明。凭着这些有力“证据”,齐矿最终获得外方公司10万美元的赔偿。
⒄扩建工程完成后,外方想聘请其担任驻中国代表,日工资13美元,干一天顶国内工人两个月,老郭拒绝了,他的理由居然是——“我是齐矿工人,不能给老外打工。”
(摘自《人民日报·海外版》)
18. 本文写作上善于使用对比手法,试举两例,分析其作用。(4分)
答:                                                                  
                                                                      
19. 试归纳总结郭明义的人物形象。(2分)
答:                                                                  
                                                                      
20. 郭明义拒绝了外方“干一天顶国内工人两个月”的高薪聘请,你是否赞成他的做法?请结合全文,谈谈你的理由。(4分)
答:                                                                  
                                                                      
四、写作(40分)
21. 阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于700字的文章
一场可怕的风暴袭击森林,到处是枯枝败叶。一棵长在河边的高大的橡树,与暴风抗争了整整一夜,巍然屹立。他发现岸边柔弱的芦苇也充满生机,觉得很奇怪。“你们是怎么对抗风暴度过困境的?”橡树问道。
“这没有什么可奇怪的,”芦苇细声细气地说,“暴风来临时,你和它搏斗,获得了成功。我们顺着风势起伏,也赢得了未来。”
你从这个材料中得到了哪些启示。.
要求选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意范围作文,不要套作,不得抄袭。
 
参考答案
一、1. C(A.慑—摄  上—尚  B. 提—缇 帐—账  jí—tā  D. xié—jié 灸—炙)
2. B
3. C(A. 不合逻辑  “高达……左右”,删除“高达”或“左右”;B. 有歧义,是“部分福利院”,还是“部分参加高考的孤儿”?  D. 主宾搭配不当)
4. C
5. (1)落寞和苍凉。(2)转向自我,关注内心(感受及表达细密敏锐)。(3)对情感慰藉寻求强烈。
6. 图二:不乘电梯爬楼梯,天长日久强身体。
图三:不开空调开窗户,自然凉风真舒服
7. 略
二、(一)8. “啮”,本指咬,嚼;这里采用拟人的修辞,把古苔横生、覆盖断碑、掩住碑文的苍凉,形象地描绘出来。
9. 词人由龙潭口的像惊雷滚过的风声、水声,想起金戈铁马、沙场征战的场景;由阴森窈深的潭水想起“蛟龙”,想起皇家的气派,真所谓“遥思腾越”。而如今“断碑题字,古苔横啮”,一派苍凉;“旧时明月”更有种“秦时明月汉时关”的感慨,有种不尽的兴亡之叹、无限的怅惘之情,确是“感慨倍多”。
(二)10.B 肖,才,贤。
11. D(A. 第一个“因”是经由,通过,第二个“因”是凭借;B. 第一个“之”是主谓之间,取消句子独立性,第二个“之”是宾语前置的标志;C. 第一个“若”是比得上,赶得上,第二个“若”是你,你们;D.两个“以”都是凭借。)
12.(1)注意“固” “孰与”的翻译  共2分
(2)注意“独” “顾” “所以”的翻译,一字1分,句意对1分,共4分。
(三)13. A. 躬,亲自
14.C (A.第一个“而”是连词表转折,第二个“而”是连词表修饰;B第一个“以”是介词“用”;第二个“以”是连词“因为”;C.两个都是介词“替,给”;D. 第一个“乎”是介词“在”,第二个是介词“比”)
15. B  ②是世人对阴兴的评价,④是阴兴向贵人陈说自己拒绝受封的原因,⑥是明帝诏书的内容。都是从侧面表现阴兴美德,与题干要求不符。①表现阴兴随从护驾恪尽职守,③⑤都是表现阴兴对皇上加封、重用的辞让。①③⑤均能直接体现阴兴美德。
16. D 提拔席广和阴嵩并非“阴兴的请求”,而是光武帝听了阴兴关于群臣的评论后自己做出的决定。
17. 
翻译:(1)光武帝亲临的地方,(阴兴)总是事先进入清理(或“清查”)宫室,很受(被)亲近信任。
(2)光武帝称许阴兴谦让,没有改变他的心愿。
解析:(1)句中的“幸”是皇帝亲临某处;“辄”,总是,其前省略了主语“阴兴”;“清宫”“亲信”均为古今异义词,分别为“清理宫室”“亲近信任”;“见”表被动。
(2)“嘉”,称许;“让”,谦让;“夺”,改变。
.
18. 示例:如第①②段将郭明义“高级白领”的收入与不像“高级白领”的形象及住房对比。其作用是能够引起读者的好奇心,以引入下文对他的各种捐献行为的描写。第⒁段对比郭明义在工作上的“傻”和学习上的聪明。既说明了郭明义工作上的亲力亲为是执著而不是“傻”,也从一个侧面说明上文中郭明义一系列的捐献行为并不是因为他“傻”。
19. 郭明义是一位不注重个人的物质享受,具有高度责任感、极大同情心并能够热心帮助他人、爱矿如家、坚持学习、积极进取的高尚的人。  (2分)
20. 观点一:我赞成郭明义的做法。①外国人凭什么会出那么高的工资请郭明义呢?显然是因为郭明义能够创造出比那工资更高的经济效益。②如果同意了外方的聘请,表面上看是郭明义得到了高工资,他也可以有更多的钱物去帮助别人,但从国家、从齐矿的角度看,却失去了一个能创造高效益的管理者,是更大的损失。所以郭明义拒绝外国人的聘请是正确的行为。
观点二:我不赞成郭明义的做法。①一方面,出于帮助他人的目的,郭明义是需要钱的,因为只有自己有钱了,才能更多地去帮助别人。②另一方面,接受了外方的聘请,可以从中学习到外方更先进的生产技术和管理经验,有利于提高个人能力,将来回到齐矿,为国家和齐矿的发展作出更大的贡献。③郭明义的做法使自己丧失了一次宝贵的提高和学习的机会。
21.略